Založ si blog

Čo je zlé na antikoncepcii?

Toto nie je otázka obhajujúca, ale vecná v pravom svetle slova zmyslu( pokus o humor). Antikoncepcia spolu s úmyselnými potratmi, či lepšie boj proti nej je agendou rôznych zoskupení, ktoré sa aktivizujú v určitých časových intervaloch ako voľby a podobne. To by nebol problém, veď je demokracia a každý si môže písať, hlásať a vravieť čo chce( teda donedávna mohol). Môže sa vyjadrovať k problémom, ktorým vôbec nerozumie, stačí si nájsť nejaký link, nejaký jeden – dva často pochybné zdroje a už je z človeka burcujúci odborník. Antikoncepcia vôbec nie je výnimkou. To, že sa k nej niekto vyjadruje, patrí dnes k k životu a je to v poriadku. Veď sa to chystám urobiť tiež. Ale ak niekto k veci zámerne klame, prípadne nemá o tom informácie a snaží sa vytĺcť kapitál, najčastejšie politický, to už v poriadku nie je. Platí to aj o úmyselných potratoch a tam je to ešte vypuklejšie. Ale o tom potom. Ešte za seba len toľko – som dosť konzervatívny človek. Zaujímam sa o staré časy, ako ľudia žili, ako reagovali v istých situáciách, ako sa vedeli vysporiadať s tým, či oným. Antikoncepciu nepoznali a teda nepoužívali. Jedinou zábranou počatia u plodných ľudských jedincov bola pohlavná zdržanlivosť, prípadne dojčenie žien, čo však bolo značne nespoľahlivé. Výsledkom bola na naše pomery nadmerná natalita, čiže pôrodnosť, s tým spojená nadmerná úmrtnosť detí do roka( ešte v 20tych rokoch 20.tého storočia na Kysuciach, až 300 promile) a ak deti prežili, bieda a hlad. Historické príčiny nechajme teraz bokom. Dvojciferný počet detí nebol výnimkou.
Boh – Príroda dali človeku do vienka možnosť masívnejšej reprodukcie, než množstvu iných živočíchov, hlavne živorodých cicavcov. Lebo väčšina z nich má možnosť sexuálnych radovánok, ústiacich do oplodnenia samíc iba raz za rok. Nie som zoológ, ale myslím, že je to tak nejako podobne. Zrejme je to v dôsledku schopnosti druhu prežívať vo svojich životných podmienkach, v schopnosti odolávať predátorom, skrátka- zvýhodnené sú druhy na najnižšom stupni potravinového reťazca. Napríklad myš vrhne viacero mláďat aj viackrát do roka. Ale na druhej strane myši slúžia ako potrava množstvu predátorov a tým je populácia regulovaná.
Človek dnes so svojim spôsobom života prirodzených predátorov okrem ľudí nemá, no tiež neostal ukrátený. Napriek tomu, že mal už pred sto tisíc rokmi vyššiu nervovú činnosť, bol prefíkaný a ľstivý, lebo mal abstraktné myslenie, bol vďaka svojim fyzickým slabinám ohrozený. Predátormi, katastrofami, chorobami. A tak dostal šancu reprodukovať sa dvanásťkrát do roka. A navyše, keďže ľudská samica – žena má k dobru cca 400 vajíčok, reprodukčný vek trvá cca 30 rokov, čo je napr. dvojnásobok života leva, tigra, atď. Navyše u ľudských samcov – mužov bola ochota k páreniu a schopnosť oplodnenia takmer neobmedzená a v ešte väčšom časovom úseku, keďže aj 75 ročný muž má vitálne spermie( Victor Hugo vraj splodil syna ako 82- ročný, ale to tvrdila jeho manželka). Muž – samec bol teda schopný oplodniť v krátkom čase viacero žien. Aj to malo zmysel – pri potýčkach a love mnoho mužov hynulo, tak aby sa dostalo na každú plodnú ženu. Človek preto, žiaľ nie je monogamný tvor, lebo kedysi pred desiatkami tisíc rokov by to viedlo k zániku druhu. Všetko toto bola od prírody poistka, aby druh Homo sapiens prežil aj za cenu strát mnoho jedincov.
Nevedno kedy presne sa to stalo, ale zrejme akonáhle človek získal vďaka svojej druhej signálnej sústave prevahu nad nepriaznivými životnými podmienkami, ktoré si neustále vylepšoval a zabezpečoval, zistil že plodivý akt má okrem zachovania rodu ešte dve veľmi výhodné stránky – prakticky neobmedzený pôžitok rozkoše a zábavy a no a samozrejme – biznis. Keďže však tieto praktiky už neboli určené k zachovaniu rodu, relatívne vysoká reprodukčná schopnosť už bola nevýhodná, lebo nie každá gravidita bola žiadúca. To sme však už asi niekde v dobre prinajmenšom bronzovej, či prípadne mladšej kamennej. Nevieme presne, aké boli ich vedomosti a skúsenosti s antikoncepciou. Akiste hrali úlohu hlavne rastlinné drogy kontraceptíva – abortíva ako kopytník európsky – Asarum europaeum( inak veľmi zaujímavá bylina, u nás hojná bylinka,niekedy sa o nej zmienim) borievka kláštorná Juniperus sabina, tis červený – Taxus baccata a podobne. Informácie sú aj po používaní bariérovej ochrany vkladanej ženám do pošiev – napr. zajačie blany, o mužskej bariérovej AK mi informácie nie sú známe. Táto antikoncepcia bola však pomerne nespoľahlivá a hlavne nebezpečná a mnoho žien sa otrávilo nadmernými dávkami bylinných drog. Tak prišli na rad potraty, ale to je iná kapitola. Hrozná.
Vychádzajme z názoru, že antikoncepcia je z hľadiska kresťanských, prípadne nejakých iných hodnôt hriech, spoločensky, eticky a ľudsky neprípustná aktivita. Ale prečo? Antikoncepcia je aj v preklade aj doslova zábrana počatia. Odporcovia potratov by mali antikoncepciu podporovať, lebo je iste etickejšie, humánnejšie …atď. nejakej udalosti predchádzať, ako riešiť jej následky. Lenže…
Antikoncepcia, ako každý ľudský vynález, má najmenej dva odlišné aspekty. Pre jeden je v poriadku, v podstate neškodná ale pre druhý je nežiadúca a nevhodná. Samozrejme v aplikácii na dnešnú dobu. Prvý aspekt je biologický.
Úlohou antikoncepcie je zabrániť oplodneniu vajíčka, to jest jeho spojeniu so spermiou. Lebo ak k tomu dôjde, vo vysokom percente spojení dochádza k ďalšiemu vývoju( pokiaľ sa úmyselne neukončí) až po pôrod plodu. Často nežiaduceho. Spôsoby ako to docieliť sú v podstate dva- zabrániť spermii aby sa k vajíčku dostala bariérovým spôsobom, alebo hormonálnym spôsobom.
Bariérový spôsob je kondóm, pesar, prípadne prerušenie „prejazdnosti“ vajíčkovodu u žien a semenovodu u mužov pre spermie- sterilizácia. Tento výraz je síce otrasný, lebo sterilizujú sa uhorky a čalamáda a vlastne ani neviem, čo má vyjadriť. Jedinca neschopného plodiť. Fuj.
Hormonálny spôsob vedie k narušeniu jedného zo základných ženských biorytmov – menštruačno- ovulačného cyklu. Vďaka hormónom nedôjde k ovulácii a sliznica maternice neprekonáva v plnom rozsahu zmeny ako u zdravej ženy. Zámerne píšem zdravej lebo hormonálna antikoncepcia HAK vedie k dysbalancii a abnormálnemu fungovaniu ženskej plodivej výbavy. O biologických dôsledkoch nediskutujem – mám len jednu výhradu- osobne by som predpísal HAK až po prvom dieťati, je to môj súkromný názor. A keď už, tak rozhodne nie 16-ročnému dieťaťu len preto, že má akné. Bežná prax.
Skrátka úmyselná antikoncepcia má zabrániť počatiu. Aby som bol úprimný, akosi mi uniká zmysel etickej, morálnej a náboženskej výhrady voči biologickej podstate AK. Je ľudské vajíčko a spermia živá bunka a teda život? Je. Život je vlastnosť vysoko špecializovanej hmoty transformovať sa, vytvárať a získavať energiu, vykazovať životné pochody a – reprodukovať samú seba.
V ľudskom tele umierajú denne miliardy živých buniek, ktoré majú uvedené vlastnosti a napriek tomu to nikoho netrápi. Má vajíčko a spermia schopnosť vlastnej reprodukcie? Nie nemá. Pretože ani jedno ani druhé nemá k tomu potrebnú genetickú výbavu. Tento život nie je sám o sebe plnohodnotný a preto trvá tak veľmi krátko. Vajíčko niekoľko hodín – cca 10-12, spermia cca 48 hodín. Tento život má zmysel len jeden s druhým, bez vzájomného spojenia rýchlo zaniká. Takto je to v prírode- konkrétne u človeka. Z hľadiska biologického je AK vlastne len vylepšením, zdokonalením prírodných dejov. Nemusíte so mnou súhlasiť, ani s tým nerátam, ale je to tak.
Lebo keby sme vychádzali z premisy, že AK je nemorálna, neprirodzená a nehumánna, museli by sme dospieť k priam absurdným záverom.
Mužský ejakulát obsahuje priemerne, hlavne v závislosti na veku cca od 250 do 350 miliónov spermii v jednej dávke. Koľko má muž za život ejakulácii, to nech si každý odhadne sám. Spermie sú totiž veľmi maličké. Absolútne mizivá časť z nich nájde svoje biologické uplatnenie oplodniť vajíčko. Všetky ostatné zahynú a je úplne jedno, či zahynú v prezervatíve, v posteľnej bielizni alebo v semenníkoch muža vďaka jeho sexuálnej zdržanlivosti. Lebo aj v ich vlastnom rodisku – v semenníkoch muža žijú krátko a nahradia ich nové. Výsledok je – mŕtve spermie. Tak aký je v tom rozdiel, či zahynú z nečinnosti, alebo že sa nedostanú kam chcú? Aj počas prirodzeného počatia sa do vajíčka, čo je zmyslom plodenia, dostane i tak len jedna z nich.
A v podstate rovnaký osud ich čaká aj u HAK, jediný rozdiel je v tom, že vajíčko nenájde ani tá jedna, lebo žiadne na ňu nečaká. Vplyvom hormónov ostane vo vaječníku a odumrie. A sexuálna abstinencia má u ženy v podstate rovnaký výsledok- po ovulácii síce vajíčko putuje do vajcovodu, ale nenájde svoju spermiu a odumrie. To sú prírodné procesy. Keby sme vychádzali z negatívnej premisy o AK, tak príroda sa chová nemorálne, čo je samozrejme absurdné a všetci dospelí ľudia bez ohľadu na pohlavie sme strašní masoví vrahovia.
Lenže. Je tu ešte aspekt populačného vývoja, čiže demografické krivky. Kto má rád štatistiky, môže si podrobne preštudovať poslednú, čo som na nete našiel a síce za rok 2014. Pre našu potrebu vyplýva že- počet živo narodených detí síce oproti 90-tym rokom mierne narástol, ale oscilácie okolo čísla 60 000 detí ročne sú zanedbateľné a štatisticky nevýznamné. Horšie je, že klesá prudko počet fertilných žien v rámci populácie a to sa ešte blíži priemerný vek pôrodu 1.dieťaťa k méte 30 rokov, čo už ani biologicky nie je výhodné. Samozrejme, že do demografických kriviek zasahuje množstvo iných faktorov a hlavne ekonomicko- sociálne. Avšak vďaka masovému užívaniu HAK v najmladších vekových skupinách fertilných žien je pohlavný styk pre mladých pohodlný a bezpečný, výrazne poklesol počet síce spočiatku nechcených , ale donosených gravidít( keď sa „museli“ brať) Demografické ukazovatele sú nepriaznivé nielen z hľadiska populačného vývoja, ale napr.: až 40 % pôrodov pochádza od nezosobášených párov, čo je nárast oproti roku 2004 o 25%!
Sú to veľmi nepriaznivé ukazovatele, ktorými si podrezáva konár hlavne tá populácia, ktorá si vybrala hedonistický prístup, pohodlie bez detí a AK je jej neoddeliteľnou súčasťou. Je to veľmi krátkozraké, lebo sa o nich nebude mať v starobe kto postarať. Podľa mňa je toto jediný dôvod, prečo by bolo treba HAK smerovať až pre ženy s aspoň jedným dieťaťom, nakoľko sa jedná o pomerne závažný populačný retardér( i s ohľadom na slovenskú chudobu). Toto nie je stredovek, ani spiatočníctvo. Je to pud sebazáchovy druhu, ktorý sme už skoro celkom stratili

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Populacny_vyvoj_SR_2014.pdf

Dajme deťom zelenú!

22.10.2018

Zelená farba je veľmi príjemná na oči. To sa vie už dávno. Upokojuje zrak aj dušu a podľa môjho názoru má najviac odtieňov. Však zájdite na vhodné miesto v prírode tak koncom mája a viac »

Vraj právo na život. Majú ho aj seniori?

15.05.2018

Staroba je trest. Dožil si sa vyššieho veku, tak trp. Žijeme čas mladosti, krásy, úspechu, konzumu, imperatív doby je urvať si čo najviac a najlepšie z cudzieho, schovať sa za prázdne pozlátko, viac »

Cui bono? Komu to prospelo?

28.02.2018

Vražda mladého novinára Kuciaka stále rezonuje a zaujíma verejnosť. Akiste už odozneli, boli napísané či vypovedané možno tisícky názorov a nemôžem vylúčiť že aj ten môj už niekto viac »

bezdomovec

Napriek zákazu bývať na uliciach zomrelo v Maďarsku 78 bezdomovcov

22.01.2019 11:53

Zákon, ktorý zakazuje ľuďom bez domova bývať na verejných priestranstvách, vstúpil do platnosti vlani 15. októbra.

Univerzita Komenského

UK chýbajú z 2402 'rigoróziek' dve. Názov jednej je zhodný s Dankovou

22.01.2019 10:52, aktualizované: 11:38

Stratila sa práve v období, keď vznikli pochybnosti o originalite práce predsedu parlamentu.

orbán

Denník Népszava: Právne konanie EK voči Maďarsku pokračuje

22.01.2019 10:47

Európska komisia (EK) údajne zasiela Maďarsku svoj postoj k balíku protimigračných zákonov.

Gajdoš Polícia Vojenská Autá armáda, ford, pick-up

Ústavnoprávny výbor odobril nové úlohy pre vojenskú políciu

22.01.2019 10:26

Ide napríklad o ochranu lietadiel vo vojenských službách, či riadenie premávky vozidiel zahraničných ozbrojených síl.

jozefmarec

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 27
Celková čítanosť: 133300x
Priemerná čítanosť článkov: 4937x

Autor blogu

Kategórie