Založ si blog

Nestrašte ľud môj! Žiadne očkovanie nespôsobuje autizmus!

Jednou z najčastejších mantier a najčastejších argumentov odporcov očkovania je, že očkovanie spôsobuje autizmus. Vôbec im nevadí, že sa doposiaľ nikdy žiadna príčinná súvislosť nenašla, že rozsiahle štúdie potvrdili negatívnu koreláciu medzi výskytom autizmu a očkovaním. Na dnešných tzv. antivaxerských stránkach sa už ani nerozlišuje, po akom očkovaní(teda proti čomu) a ktorá zložka vakcíny( aditíva, či samotné aktívne zložky – usmrtené mikroorganizmy či ich súčasti) vlastne ten autizmus spôsobuje. Zavádzajú a klamú, strašia ľudí hroznými následkami, uvádzajú kazuistiky( popisy prípadov), kde dieťa po očkovaní ochorelo na autizmus. Okrem iného ale nás zaujíma len autizmus. Sú to lži, propagátori týchto nezmyslov veľmi dobre vedia ako to bolo s Dr. Andrewom Wakefieldom. Tento človek je dnes pre antivaxerov akousi modlou, novodobým Ježišom, mučeníkom zlých farmalobby. Bol však usvedčený z podvodu a bol mu odobratý lekársky diplom. Označil totiž kombinovanú vakcínu proti príušniciam, ružienke a osýpkam za príčinu autizmu u detí, kým sa neukázalo, že on len potreboval túto trojvakcínu kompromitovať, aby presadil na trhu svoju vlastnú single vakcínu proti osýpkam. Nebol to ani pediater, ani psychiater, ani mikrobiológ či infektológ, ale chirurg. K vzniku autizmu „pribalil“ ešte akési nejasné črevné ochorenie, samozrejme tiež v súvislosti s očkovaním MMR vakcínou, nazvané honosne „Wakefieldova choroba“. Oslovil som 2 gastroenterológov, nikto o nej nikdy nepočul…
Už keď niekto povie, že očkovanie spôsobuje autizmus tak je jasné, že nevie o čom hovorí. Autizmus totiž nie je choroba. Je to súhrnný názov pre patologický model správania sa jedinca, charakterizovaný veľmi stručne zhruba tromi poruchami – postupným narušovaním až rozpadom vzťahov s okolím, vrátane najbližšieho a emocionálnym oploštením, ďalej poruchou verbálnej a neverbálnej komunikácie s okolím v zmysle uzavretia sa( autos- sám, samotný) ako aj výrazný pokles záujmu o okolie, vlastných aktivít a záujmov, vrátane hier. Na podrobnú analýzu niet priestoru, odkazujem na linky pod článkom. Nie je to choroba, je to vývinová pervazívna porucha. Pervazívny znamená, že zasahuje naprieč celou osobnosťou dieťaťa.
Tieto cca tri( patrí sem ešte aj mentálna retardácia ktorou trpí asi 60% postihnutých) osobnostné patológie sú nerovnomerne vyznačené u viacerých psychiatrických stavov, ktoré súhrnne nazývame tzv. poruchy autistického spektra(ASD). Čiže ak niekto povie, že očkovanie spôsobuje autizmus, mal by dodať- aký? Nejaký klasický, ktorý popísal dávno pred očkovaním v roku 1911 Bleuler? Alebo Kannerov, či Aspergerov syndróm? Alebo somatogénny, či psychogénny autizmus?
Príčiny duševných porúch autistického spektra sú rôzne. V drvivej väčšine však ide o vývojové poruchy založené už počas vnútromaternicového vývoja. Súčasná genetika pozná u autistických jedincov viacero génov, resp. porúch genetického kódu, ktoré môžu rozvinúť obraz ASD. Môže sa jednať o infekciu prekonanú tehotnou matkou( dokázaná bola rubeola, podozrieva sa chrípka), taktiež prichádzajú do úvahy prerozličné metabolické poruchy spôsobené jednoduchou, tzv. bodovou mutáciou génu pre nejaký metabolický krok. Metabolických porúch, často extrémne vzácnych je okolo 3000. Samozrejme, nie všetky spôsobujú psychické zmeny ale je ich aj tak dosť. O tom, že genetika zohráva pri výskyte ASD zásadnú úlohu svedčí až 95,7%výskyt u jednovajcových dvojičiek a takmer 25% výskyt u dvojičiek biamniálnych nezávisle na prostredí, kde žijú.
Patologicko anatomický podklad ASD bol popísaný tiež pomerne pestro. Nedostatok medzibunkových spojení (synapsí) medzi neurónmi v niektorých oblastiach mozgu, taktiež nedostatočné myelínové obaly nervových dráh v mozgu( biela hmota) a nedostatok bunkových elementov taktiež v ohraničených mozgových regiónoch( sivá hmota). Nový vedecký výskum za pomoci pozitrónovej emisnej tomografie(PET), ktorá je schopná zobraziť metabolickú aktivitu a tým vlastne aj funkčnú zdatnosť jednotlivých okrskov mozgu presne ukázal, ktoré sú u autistického spektra najviac postihnuté. Sú to všetko záležitosti vývojové. A pozor- u autistických jedincov bol zistený pokles hladiny dopamínu v mozgu. A keby som chcel bojovať rovnakou zbraňou ako antivaxeri tak poviem – nárast autizmu je v dôsledku podávania domperidonu dojčiacim matkám! Biologická logika tu je oveľa, oveľa vyššia ako u nepodložených tvrdeniach o očkovaní. Však si to spojte – domperidon blokuje recepotory pre dopamín v časti mozgu hypotalamus, čo má za následok zvýšenú tvorbu prolaktínu v hypofýze. Ak blokáda receptorov trvá dlho, môže nastať tzv. down regulácia – trvalý pokles receptorov pre dopamín a ten tak nemôže fungovať potom ani v čase keď je jeho prítomnosť v mozgu žiadúca. Teraz môžem tvrdiť že podávanie domperidonu zavinilo zvýšenú diagnostiku autizmu? Mohol by som, ale nebudem. Držím sa toho, že ide o vývojovú poruchu s vysokým percentom genetických vplyvov.
Je to obrovská tragédia pre každú rodinu, ak sa zistí, že dieťa zrazu nielen zaostáva vo vývoji psychomotoriky, ale sa mení aj emocionálne a charakterovo. Žiaľ, u mnohých duševných ochorení je práve toto typické- ich nástup je postupný, s postupným rozvojom mozgových funkcií sa demaskujú tie menej výkonné, čo je často viazané na určitý vek. Na druhej strane je vždy veľmi ťažké si priznať, že sa nám niečo nevydarilo, že príroda nám niečo odoprela. Väčšinou za to nikto nemôže( pokiaľ gravidná mama nefajčí, nedroguje, nepije nadmerne alkohol), je to však v živote rodiny veľká stigma, trápenie a frustrácia. A tak keď potom príde niekto veľmi nezodpovedný a podlý a ponúkne rodičom predstavu, že ich dieťa je choré preto, lebo bolo zaočkované, jasné že po nej lačne siahnu a už je príčina niekde inde. Je možné že sa im potom s touto predstavou žije ľahšie. Zo strany tých, ktorí nešťastných rodičov takto oblbujú je to však odporné a podlé.
Častou mantrou sú aj báchorky o tom, ako sme my lekári prepojení na farmafirmy a podobne. Preto by som si dovolil citovať zdroj, ktorý na nete síce nenájdete, napriek tomu je v originále dostupný na Slovensku fyzicky. Žiaľ, dva týždne som márne čakal na súhlas vydavateľa k ofoteniu a zverejneniu práve inkriminovaného textu, týkajúceho sa príčin autizmu.
Najslávnejšiu a nespochybniteľnú učebnicu pediatrie, americký Nelson Textbook of Pediatrics, ktorá je už skoro 70 rokov sprievodcom pediatrov na celom svete sotva možno podozrievať z nekalého klientelizmu. Kniha si udržiava obrovský kredit a v roku 2015 sa dočkala ďalšieho, pravidelného prepracovania. Už 20.edícia knihy má vyše 3400 strán a je v nej všetko o dieťati. Niet v nej jedinej reklamy ani náznaku protektivity k nejakému lieku. V tejto knihe sa v sekcii psychických porúch v kapitole o ASD na strane 176 píše- že žiadna štúdia zameraná na súvislosť medzi výskytom ASD a očkovaním( na obsah vakcíny, či thiomersalu- ortuťového stabilizátora, čo sa od roku 2004 až na jedinú výnimku nepoužíva!) nebola nikdy úspešná a táto súvislosť je nad všetku pochybnosť vyvrátená.
Ja viem, že existujú časové súvislosti, že niekedy sa to tak môže javiť, pretože očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke( MMR) sa vykonáva okolo 15.mesiaca. To je čas búrlivého rozvoja mozgu a jeho štruktúr, dieťa robí v psychomotorike obrovské pokroky a práve vtedy sa u časti deti s ASD začína ich porucha prejavovať. Zvádza to k pripísaniu nepríjemných zmien práve očkovaniu. Treba si však uvedomiť, že neurobiologické zmeny v mozgoch detí s ASD majú chronický a dlhodobý charakter, že ASD nie je jediný typ poruchy zdravia, ktorého spustenie je viazané práve na vek dieťaťa. Ale to sú súvislosti časové, nie príčinné. Pokiaľ by bol vo svete popísaný čo len jediný prípad, že v mozgovomiešnom priestore autistického dieťaťa sa našli stopy po devastujúcich účinkoch vakcíny, v Nelson Textbook of Pediatrics by to bolo zaznamenané. Kolektív autorov tvoria desiatky špičkových odborníkov, ktorí túto vzácnu učebnicu obnovujú a aktualizujú každé cca 3 roky.
Vo svojich článkoch o očkovaní som nikdy netvrdil, že po očkovaní nie sú žiadne reakcie. Sú a sú to reakcie očakávané. Opuch, teplota, bolestivosť vpichu – to je imunitný zápal, prejav, že imunita dieťaťa sa „dala do práce“. A dieťa, ktoré je náchylné na kŕče pri teplote – febrilné kŕče ich dostane pri každej teplote, či je spôsobená chrípkou, alebo vakcináciou. A sú popísané aj reakcie závažné vo frekvencii 1: 100 000 až 1:1000 000. U iných liekov sú za veľmi závažné popisované reakcie už od 1:1000, vrátane ťažkých anafylaxií ohrozujúcich život. Napr. u antibiotík…
Prevádzkovatelia „anti očkovacích“ stránok zámerne klamú a zavádzajú ľudí. Mali by niesť za to nielen morálnu, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť a lekári zvlášť. Je zarážajúce, že Lekárska komora ešte stále nereaguje.
Pre rodičov, ktorí majú strach len zopakujem- očkovanie nespôsobuje autizmus. Ten tu bol dávno pred jeho zavedením. Bleuler ho popísal v roku 1911 a pán Kanner opísal svoj syndróm v roku 1943. It´s all, folks.

http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/mozog-a-nervy/autizmus-a-jeho-realita/
https://primar.sme.sk/c/4116884/autizmus.html
http://andreas.sk/files/EPIDEMIA_AS.pdf
http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2010_2011/oceans/skryvacka_v_mysli/autizmus.html
http://www.solen.sk/pdf/5a6d1dda1506044d5a880d9cc88f98f1.pdf

Dajme deťom zelenú!

22.10.2018

Zelená farba je veľmi príjemná na oči. To sa vie už dávno. Upokojuje zrak aj dušu a podľa môjho názoru má najviac odtieňov. Však zájdite na vhodné miesto v prírode tak koncom mája a viac »

Vraj právo na život. Majú ho aj seniori?

15.05.2018

Staroba je trest. Dožil si sa vyššieho veku, tak trp. Žijeme čas mladosti, krásy, úspechu, konzumu, imperatív doby je urvať si čo najviac a najlepšie z cudzieho, schovať sa za prázdne pozlátko, viac »

Cui bono? Komu to prospelo?

28.02.2018

Vražda mladého novinára Kuciaka stále rezonuje a zaujíma verejnosť. Akiste už odozneli, boli napísané či vypovedané možno tisícky názorov a nemôžem vylúčiť že aj ten môj už niekto viac »

bezdomovec

Napriek zákazu bývať na uliciach zomrelo v Maďarsku 78 bezdomovcov

22.01.2019 11:53

Zákon, ktorý zakazuje ľuďom bez domova bývať na verejných priestranstvách, vstúpil do platnosti vlani 15. októbra.

Univerzita Komenského

UK chýbajú z 2402 'rigoróziek' dve. Názov jednej je zhodný s Dankovou

22.01.2019 10:52, aktualizované: 11:38

Stratila sa práve v období, keď vznikli pochybnosti o originalite práce predsedu parlamentu.

orbán

Denník Népszava: Právne konanie EK voči Maďarsku pokračuje

22.01.2019 10:47

Európska komisia (EK) údajne zasiela Maďarsku svoj postoj k balíku protimigračných zákonov.

Gajdoš Polícia Vojenská Autá armáda, ford, pick-up

Ústavnoprávny výbor odobril nové úlohy pre vojenskú políciu

22.01.2019 10:26

Ide napríklad o ochranu lietadiel vo vojenských službách, či riadenie premávky vozidiel zahraničných ozbrojených síl.

jozefmarec

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 27
Celková čítanosť: 133295x
Priemerná čítanosť článkov: 4937x

Autor blogu

Kategórie